Over blog Vriend en Vijand

Charles Darwin verklaarde het ontstaan van soorten uit een ‘struggle for life’. Die ‘struggle’ betekent niet per se dat dieren elkaar in de veren of in de haren vliegen. Het komt er in essentie op neer dat díe organismen in de race blijven die hun omgeving het beste weten te benutten om zich voort te planten. Dat kan door strijd, maar ook door samenwerking. 

_E2A5010-3
Wilde eenden, nonnetjes en een belangstellende waarnemer op de kant (Oostvaardersplassen, september 2016)

Prooidieren bijvoorbeeld zien hun belagers zonder meer als vijand, net als de roofdieren hun concurrenten als vijanden zien. Maar in beide groepen zoeken individuen vaak vrienden om zich gezamenlijk tegen die vijand te verdedigen. Die spanning tussen strijd en samenwerking steekt in alle interacties steeds weer de kop op. Zij vormt de belangrijkste inspiratie voor deze blogs.

 

%d bloggers liken dit: