Curriculum Vitae

Opleiding

2016: Cursus Wetenschapscorrespondentie (SCW)

2010: PhD in Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit Goningen (Proefschrift: “Struggle for Safety; Adaptive responses of wintering waders to their avian predators

2001: MSc. Biologie, Rijksuniversiteit Groningen (cum laude).

1993: Promotie Rechtsgeleerdheid(Juris Doctor), Universiteit van Tilburg (Proefschrift: “Oplichting: knooppunt van valsheid en bedrog.”

1988: Doctoraal examen Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden.

1981: VWO, Christelijk Lyceum, Dordrecht.

Prijzen en stipendia

2007: Ornithological Research Grant Britosh Ornithological Union.

1989: Eervolle vermelding Kluwers Post Scriptum voor doctoraal scriptie Nederlands Recht (gepubliceerd in Post Scriptumreeks als: “Het afluisteren van telefoongesprekken: een inquisitoir trekje in het Nederlandse strafvorderingsstelsel).

Werkervaring

2018-heden: Freelance schrijver en spreker.

2017: Senior medewerker Communicatie Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel (NIOZ).

2010-2016: Post-doc bij NIOZ

2010-2018: Docent Conservation Biology aan masterstudenten. A.P. Leventis Ornithological Institute (APLORI), Jos, Nigeria.

2003-2009: Promovendus gedragsecologie NIOZ (onderwerp: invloed van toppredatoren op populaties en individuen van overwinterende wadvogels).

2002: Onderwijsassistent Dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen.

1993-1994: Medewerker Hertoghs c.s. Advocaten.

1988-1993: Promovendus Universiteit van Tilburg (onderwerp: oplichting bezien vanuit de verhouding tussen valsheid en bedrog).

Overige activiteiten

2019: Blogger voor Beleef de Lente, Slechtvalk (Vogelbescherming Nederland)

2018-2023: Secretaris Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie (SCW).

2016-2020: Redacteur Limosa (tijdschrift Nederlandse Ornithologische Unie en SOVON Vogelonderzoek).

2012-2018: Bestuur International Wader Study Group (Special Issue Coordinator).

2011-heden: Bestuur Huib Kluijverfonds.

2005-2007: Ondernemingsraad Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

2003-2009: Secretaris Ornithologische Unie.

1996-2002: Districtcoördinator Brabant-Oost voor SOVON Vogelonderzoek Nederland.

1996-1999: Gids voor Natuurmonumenten.

%d bloggers liken dit: